سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


مباني امنيت سيستم هاي كامپيوتري
موضوع:
شبكه هاي كامپيوتري - تدابيرايمني
Computer networks-Security measures
كامپيوترها - ايمني اطلاعات
Computer security
شبكه هاي كامپيوتري - كنترل دستيابي
Computer networks-Access control
پديدآورنده:
نويسنده: علي اميري
نويسنده: حسن مختاري
ناشر:

ناقوس

310 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 - 50 نسخه
978-964-377-885-9
تاريخ نشر:1397
قيمت :500000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :400000 ريال

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد: امنيت سيستمهاي كامپيوتري واطلاعات يكي از مهمترين مباحث دنياي مجازي مي باشد.دراين كتاب بااصول ومفاهيم امنيت اطلاعات،انواع آسيب پذيري هادر سيستم هاي كامپيوتري،نحوه استفاده ازاين آسيب پذيري هادرانجام حمله ومراحل ومدلسازي حمله آشنا مي گرديد.همچنين اصول اوليه رمزنگاري وكاربردهاي آن،هويت شناسي وانواع روش هاي آن را مورد بررسي قرارمي دهيم.در كنارتمام روش هاي موجودبراي بهبودامنيت درسيستم هاي كامپيوتري استفاده از تجهيزات سخت افزاري ويا نرم افزاري مانندديواره هاي آتش وسيستم هاي تشخيص نفوذ،امري ضروري مي باشد.دراين كتاب با ديواره هاي آتش ، سيستم هاي تشخيص نفوذوانواع مدل هاي كنترل دسترسي نيزآشنا مي گرديم .ساير مكانيزهاي امنيتي نيز موردبررسي قرارخواهند گرفت .امنيت درمراحل تحليل،طراحي،پياده سازي ،آزمون،استقراروتوليدنرم افزار ازمهمترين مباحث درتوليد نرم افزار مي باشد.دراين كتاب امنيت درهريك ازمراحل ذكر شده مورد بررسي قرارمي گيردتابتوان نرم افزاري امن توليدنمود.درصورت امن سازي يك سيستم كامپيوتري،بازهم خاطرات وريسك هايي باقي مي ماندوهيچگاه نمي توان گفت كه يك سيستم صددرصدامن گرديده است.دراين كتاب مديريت وتحليل مخاطرات وانواع روشهاي مديريت مخاطرات مورد بررسي قرار مي گيرد.به منظورامنيت اطلاعات استاندارهايي توليد شده است،استاندارد معيارمشترك واستاندارد مديريت امنيت اطلاعات از جمله استانداردهايي مي باشندكه دراين كتاب بررسي مي گردند.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد