تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


الگوريتم هاي هوش جمعي مباني نظري به همراه پياده سازي درMATLAB
موضوع:
Matlab
هوش جمعي
الگوريتم ها
سازگان هاي زيستي - شبيه سازي كامپيوتري
زندگي مصنوعي - شبيه سازي كامپيوتري
هوش مصنوعي
الگوريتم هاي ژنتيك
پديدآورنده:
نويسنده: مهندس مرتضي كريم زاده پاريزي
نويسنده: دكتروحيدخطيبي بردسيري
نويسنده:اكرم عسگري
ناشر:

ناقوس

200 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 - 20 نسخه
978-964-377-896-5
تاريخ نشر:1401
قيمت :1200000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :1020000 ريال

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد:هوش جمعي وبه طور كلي محاسبات الهام گرفته از طبيعت دردودهه گذشته توجه زيادي رابه خو جلب كرده است.اين الگوريتم ها،انعطاف پذيروچندمنظوره هستند.محاسبات زيست محورتقريبادرتمامي زمينه هاي علوم ،مهندسي وصنايع ،ازاستخراج داده ها تابهينه سازي آنها،ازهوش محاسباتي تابرنامه ريزي شغلي واز بيوانفورماتيك تاكاربرد هاي صنعتي نفوذكرده است.دراين كتاب ابتدا مباني نظري هوش جمعي ومحاسبات الهام گرفته ازطبيعت رابيان كرده ايم وبه معرفي الگوريتم هاي ازدحام ذرات ،خفاش وزنبورعسل مصنوعي پرداخته ايم.هريك رادرنرم افزار Matlabپياده سازي ومثال هاي متعددي راباآنها بهينه سازي كرده ايم.نهايتا درفصل آخر gatoolبه عنوان ابزار پياده سازي الگوريتم ژنتيك درنرم افزار Matlabراآموزش داده ايم.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد