سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


تفكرسيستمي
موضوع:
تجزيه وتحليل سيستم ها
System analysis
نظريه سيستم ها
System theory
مهندسي سيستم ها
System engineering
پديدآورنده:
نويسنده: پژمان حسيني
ناشر:

ناقوس

188 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 - 100 نسخه
978-600-473-001-3
تاريخ نشر:1398
قيمت :390000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :312000 ريال

چکيده :
دراين كتاب مي خوانيد:تفكرسيستمي نوعي نكاه به جهان هستي وپديده هاي آن است.اين شيوه تفكر،روش شناسي موثري رابراي سيستم هاي اجتماعي ،فرهنگي درمحيط سراسر ازآشفتگي وپيچيدگي ارائه مي دهد.درتفكرسيستمي،صرفا به اجزاء وجزئيات يك سيستم نگاه نمي شودبلكه چگونگي تعامل بين اجزاء ونيز برهمكنش اجزاء ومحيط بررسي مي شود.موانع وعواملي سبب مي شود انسان ها از تفكر سيستمي دور شوند.تفكر سيستمي تفكري كل نگراست درحالي كه تكيه صرف بر جزء نگري ،امكان فهم الگوهاي حاكم بر پديده وسيستم رااز بين مي برد.تمركز برروي وقايع،وبه ويژه وقايع ناگهاني،باعث مي شود انسان الگوي تغييرات دراز مدت راكه درپشت رخدادها نهفته است درك نكند.ازاين رو ،منفي نگري وسرزنش كردن شرايط محيطي تشديد مي شودوانسان خيال مي كند چيزي دربيرون از سيستم سبب بروز مشكلات است،درحاليكه تمامي اسباب وعلل مسائل در درون سيستم نهفته است.دام ديگر دراين زمينه،تفكر دوگانه است كه درآن ،انسان با نوعي تحليل ساده انديشانه ، به نگرش صفرو يك گرفتار مي شود.تفكر سيستمي به زبان ساده كمك به زندگي بهترافراد،گروه ها ، سازمان ها ودرنهايت جامعه مي باشد،در حقيقت تفكر سيستمي ايجاد يك چارچوب براي فكركردن مي باشد.ازنگاه ديگر كمك به تصميم گيري درامور مختلف زندگي ما خواهد بود.تفكر سيستمي فارغ از جايگاه اجتماعي ،شركت يا سازمان ،كشور يا منطقه ، جنسيت وياهرعامل مقايسه اي ويا عددي جبري مي باشد.درحقيقت تفكر سيستمي يك اصل اساسي است.بااين تعاريف ممكن است بسياري تفكر سيستمي رابسيار ساده كردن مسائل ويا بسيار پيچيده كردن آنها برداشت نمايند ، اما تفكر سيستمي دقيقا مقابل هر دو اينهاست.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66478957
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد