تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


مرجع آموزش ASA With Fire Power
موضوع:
پديدآورنده:
نويسنده: مهندس ميثم ناظمي
نويسنده:مهندس سيد احسان حسيني
نويسنده:مهندس مهدي اصفهاني
نويسنده:مهندس سيد مهدي جاهد
ناشر:

ناقوس

1710 صفحه - (در2جلد ) - وزيري (گالينگور) - چاپ 4 - 10 نسخه
978600473
تاريخ نشر:1403
قيمت :11000000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :9900000 ريال

چکيده :
فهرست مطالب پيشگفتا ر ... ASA بخش 1: ماژول 1 .............................................. Cisco ASA Next-Generation Firewall و Cisco ASA Traditional فصل 1: مقايسه فايروالهاي . FirePOWER و سرويسهاي Cisco ASA فصل 2: مروري بر فايروالهاي فصل 3: راه اندازي آزمايشگا ه ........ Cisco ASA فصل 4: راه اندازي اوليه فايروال ........... Cisco ASA ها در Basic Configuration فصل 5: پيكربندي Cisco ASA FirePOWER فصل 6: آشنايي با انواع لايسنسهاي فايروال 1 ............................................. Transparent Mode و Inline Mode در حالتهاي Cisco ASA فصل 7: طراحي و جانمايي فايروالهاي 1 ........ Network Address Translation (NAT) فصل 8: پيكربندي ه ا .......................... 1 Access Control List (ACL) فصل 9: استفاده از 1 ............... Cisco ASA ها در Routing Protocol فصل 10 : پيكربندي 1 ..................................... Cisco ASA در فايروال VPN فصل 11 : قابليت 1 ....................................... (Authentication, Authorization and Accounting - AAA) فصل 12 : احراز هويت، مجوز و حسابرسي 1 ......................................................................................... Cisco ASA در Modular Policy Framework (MPF) فصل 13 : پيكربندي Cisco ASA در Quality of Service (QoS) فصل 14 : پيكربندي كيفيت سرويس يا 1 .................... Cisco ASA در ASA Clustering فصل 15 : پيكربندي . Cisco ASA FirePOWER Services Failover فصل 16 : پياده سازي 1 .Cisco ASA در فايروال Firewall Virtualization فصل 17 : قابليت 1 .............................. Cisco ASA در IP Multicast فصل 18 : پيكربندي 1 ........................................... Cisco ASA در IPv فصل 19 : پشتيباني از 6 1................................ ................................ FMC بخش 2: ماژول 1. Cisco Firepower Management Center (FMC) فصل 20 : مركز مديريت 1 ......................................................................................... Cisco FMC در Health Policy ها و Update ، ها License فصل 21 پيكربندي 1 .............. Cisco FMC Security Intelligence فصل 22 : پيكربندي 1 ........................ Cisco FMC در URL Filtering فصل 23 : پيكربندي 1 ........ Cisco FMC در Application Filtering فصل 24 : پيكربندي 1 ................................................................................................ Cisco FMC در Malware Protection و File Type فصل 25 : پيكربندي . FTD بخش 3: ماژول FTD فصل 26 : معرفي محصول و پيكربندي تنظيمات اوليه آ . 1 FMC و FTD فصل 27 : نصب و راه اندازي 1FTD فصل 28 : بررسي لايسنسهاي . Transparent Mode و Routed Mode در حالت FTD فصل 29 : پيكربندي دستگاه FTD در Device Management فصل 30 : پيكربندي ..FTD ها در Object فصل 31 : بررسي ... FTD در QoS فصل 32 : پيكربندي Platform Settings توسط FTD فصل 33 : مديريت مركزي دستگا ههاي . FTD در NAT فصل 34 : مديريت و پيكربندي 1 ....................................................... DNS Query و كنترل ترافيكهاي Security Intelligence فصل 35 : بررسي و كنترل ترافيك توسط ............. FTD در Network Discovery فصل 36 : بررسي و پيكربندي ...................... Access Control Policy فصل 37 : بررسي و پيكربندي 1 ...................................... Prefilter Policy فصل 38 : بررسي و پيكربندي 1 ....................................................................................... Network Analysis Policy و Intrusion Policy فصل 39 : بررسي و پيكربندي 1 ........................................ Identity Policy فصل 40 : بررسي و پيكربندي ............................................... SSL Policy فصل 41 : بررسي و پيكربندي 1 .............. FTD در Correlation Policy فصل 42 : بررسي و پيكربندي 1 ........ FMC و FTD فصل 43 : آناليز، ضبط ترافيك و ايجاد گزارش توسط 1 ................ FTD در High Availability فصل 44 : بررسي و پيكربندي 1 .................. FTD در Site to Site VPN فصل 45 : بررسي و پيكربندي ................................ ................................ AMP بخش 4: ماژول ........... AMP for Network و Cisco AMP فصل 46 : معرفي ماژول .............................................................. AMP for Endpoints : فصل 47 1 ................................................ AMP for Content Security : فصل 48 . NGIPS بخش 5: ماژول 1 .. Cisco ASA FirePOWER در فايروال NGIPS فصل 49 : قابليت منابع و مراجع ...

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد