تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


تفكرسيستمي
موضوع:
تجزيه و تحليل سيستم ها
نظريه سيستم ها
مهندسي سيستم ها
الگوشناسي-سيستم ها
پديدآورنده:
نويسنده: پژمان حسيني
ناشر:

ناقوس

174 صفحه - (در1جلد ) - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 500 نسخه
9786004732765
تاريخ نشر:1399
قيمت :1100000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :935000 ريال

چکيده :
سيستم واژه سيستم از علوم دقيقه به ويژه فيزيك به علوم اجتماعي راه يافته است. فيزيك با ماده، انرژي، حركت و نيرو سرو كار دارد كه همگي قابل سنجش بوده، از قوانيني معين پيروي ميكنند. به همين دليل در فيزيك "سيستم" را با واژگاني بسيار دقيق و در قالب يك مدل رياضي كه بر وجود روابط معيني ميان متغيرها دلالت دارد , تعريف ميكنند. به هر حال در علوم اجتماعي كه با متغيرهائي بسيار پيچيده تر و اغلب چند بعدي سر و كار دارند اين نوع تعريف كاربرد كمتري دارد. تعريفي كه در اين جا ارائه ميشود يك تعريف كاربردي است. با وجود آن كه اين تعريف غيركمي است ولي مانند آن چه كه در علوم مطرح ميشود تعريفي كاملاً دقيق و جامع است : سيستم، مجموعه اي از اجزاء و روابط ميان آ نهاست كه توسط ويژگي هائي معين به هم وابسته يا مرتبط مي شوند و اين اجزاء با محيط شان يك كل را تشكيل مي دهند . اين تعريف دو ويژگي دارد : 1 ( به اندازه كافي جامع است و كاربرد گسترده اي دارد 2 ( به اندازه كافي ژرف نگري دارد به گونه اي كه همه عناصر لازم براي تميز و شناسائي سيستمها را معرفي كند. سيستم مجموعه اي است از اجزاي به هم وابسته كه به علت وابستگي حاكم بر اجزاي خود كليت جديدي را پديد آورده اند. اجزاي سيستم ضمن برخورداري از ارتباطاتي كنشي و واكنشي از نظم و سازمان خاصي پيروي مينمايند و در جهت تحقق هدفهاي معيني كه دليل وجودي سيستم است فعاليت ميكنند. آن چه در اين تعريف واجد اهميت است را ميتوان در سه ويژگي اصلي خلاصه كرد: مفهوم كليت، روابط متقابل بين اجزا و وجود هدف. به عبارت ديگر زماني كه اين سه مشخصه اساسي در كنار همديگر قرار گيرند اطلاق واژه سيستم به هر موجوديتي امكان پذير ميشود. بايد توجه داشت كيه به طور كلي سيستم ها ما را احاطه كرده اند. ما محيط بر سيستمها و نيز محاط در آنها هستيم. با نگاهي دقيق به هستي و با تعمقي در خود و در غير با نمونه هاي بيشماري از سيستمها مواجه مي شويم.

تفكرسيستمي تفكر سيستمي كاربردي

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد