تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


ديناميك هواپيما از مدل سازي تا شبيه سازي(جلد اول )
موضوع:
هوا فضا
هواپيماها-الگوها-كنترل راديويي- دستنامه ها
پديدآورنده:
نويسنده:Marcello R Napolitano
مترجم:دكتر حسين پور تاكدوست
مترجم:جواد موسوي تركماني پژوهشگر
مترجم:امير لبيبيان پژوهشگر
ناشر:

ناقوس

800 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 3 - 20 نسخه
9786004733564
تاريخ نشر:1402
قيمت :3500000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :2975000 ريال

چکيده :
ديناميك پرواز و كنترل به بررسي موضوعاتي از قبيل امكان پذيري پرواز هواپيما در مسيرهاي پويا و نيز پايداري يا عكس العمل هواپيما، به هنگام مواجهه با اختلالات حول مسيرهاي پويا ميپردازد. از طرفي، سنجش امكان پذيري پرواز و يا ارزيابي پايداري هواپيما به روش تئوريك وابسته به تدوين يك الگوي رياضي جهت توصيف رفتار هواپيما ميباشد. اين مدلسازي براي يك هواپيماي صلب با توسعۀ قوانين پايه در حركت انتقالي و دوراني شش درجه آزادي آغاز ميگردد؛ كه در مرحلۀ ارزيابي مستلزم ارائه الگوهايي براي نيروهاي وارد بر هواپيما شامل آيروديناميك، موتور علاوه بر جرم و اينرسي ميباشد. سنجش امكان پذيري در پروازهاي پويا، به معني استخراج پارامترهاي كنترلي و پروازي موردنياز جهت نگهداري هواپيما در وضعيت تعادلي و يا به عبارتي همان قابليت پرواز در مسيرهاي پويا ميباشد. متعاقباً، سنجش پايداري هواپيما در مفهوم كلي دلالت بر توانمندي هواپيما در بازگشت به وضعيت تعادلي يا همان مسيرهاي پويا، پس از مواجهه با اختلالات مينمايد. مقولۀ پايداري هواپيما نيز به نوبه خود در دو سطح استاتيكي و ديناميكي مطرح است كه ميتواند به صورت ذاتي يا از طريق سيستمهاي كمكي در آن كارگذاري گردد. الزامات در موضوعات امكان پذيري، پايداري و كنترل، چه از ديدگاه قدرت كنترلي لازم در ايجاد و نگهداري پروازهاي پويا و يا سطح پايداري موردنياز، حسب نوع و كاربري هواپيما در آيين نامه هاي مرتبط با اخذ گواهي نوع، قوانين و يا استانداردهاي كيفيت پروازي قيد گرديده است. گرچه ارزيابي پايداري و كنترل هواپيما به صورت تجربي نيز ميسر است، ليكن بخش عمده اي از ارزيابي تئوريك معمولاً در فرآيند طراحي اوليه هواپيما رخ ميدهد. لذا مفاهيم اين كتاب ميتواند طراحان را در جهت رسيدن به يك طرح مقبول كمك نمايد كه به طور مستقيم هزينه هاي توسعه اي و نمونه سازي را كاهش مي دهد. كتاب حاضر علاوه بر يك مرجع علمي، از جمله بهترين و مناسب ترين كتب آموزشي در مباحث ديناميك پرواز براي دورۀ كارشناسي و يا كارشناسي ارشد مي باشد، كه علاوه بر ارائه مفاهيم كليدي اين موضوع براي مقاصد شبيه سازي پرواز نيز به روز و كارآمد مي باشد

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد