تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (40)
طرح ريزي فرآيند مديريت پروژه با استفاده از نرم افزمقدمه اي بر آناليز هارمونيك تئوري وتحليل تيرهاي خميده پرو الاستيك تحت كوپلينگهندسه محاسباتي : الگوريتم ها وكاربردها(ويرايش سوم نظريه گراف وشبكه هاي پيچيده داده كاوي براي همه Data Mining For ALL

برنامه نويسي به زبان MATLABاقتصاد رياضي پيشرفته مفاهيم رمزنگارياقتصادسنجي كاربردي برنامه نويسي به زبان MATLABRدرعمل تحليل داده وترسيم نمودارها

شبيه سازي سيستم هاوفرآيندها بارويكردي مبتني بربرنامدلسازي محاسباتي سيستم هاي اجتماعي مدلسازي مالي با Crystal Ball وExcel تبديل لاپلاس و كاربردهاي آنراهنماي گستره دانش مديريت پروژه (ويرايش پنجم)PMBOKبهينه سازي خطي وبهينه سازي تركيبياتي

اقتصادسنجي مالي با رويكردي مدلسازي ،سري هاي زماني مرجع كامل نرم افزار Maple كاربرد روش هاي رياضي والگوريتم هاي فراابتكاري در بتحليل آماري باMinitab 16 تحليل كيفي داده با ATLAS .tiكنترل كيفيت وتحليل آماري با Mini tab 16

اقتصاد سنجي كاربردي اصول FMEA مرجع كامل EXCEL 2010مدل سازي با توابع EXCEL فرمول هاي مهندسي سازه( ويژه رشته عمران ) مرجع كاربردي Maple 16

 

مشاهده صفحه 1از 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد