تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (79)
ريسك اعتباري ومشتقاتمباني مهندسي نيازمندي هاي چابك مديريت پروژه ها: مدل CAM2Pجلد 4مديريت پروژه ها: مديريت پروژه درسراسر محدوده حيات مديريت پروژه ها:متدولوژي تطبيق پذيرواختصاصي براي مديريت پروژه ها: چالش ها و روش هاجلد1

مديريت كنترل وپروژه به زبان ساده شكل دهي فلزات پياده سازي مديريت كيفيت فراگير:ابزارهاوروشها مديريت پايگاه داده اطلاعاتي درGIS(مباني وكاربرد) مديريت دانش به زبان ساده نقش فناوري اطلاعات وارتباطات درمديريت بحران

تدابيرطراحي براي خانه هاي هوشمند وپايدار مديريت زمان پروژهPROJECT TI\ME M\ANAGMENT(مسيربحراقتصادسنجي كاربردي راهنماي كاربردي MsProject 2016المان هاي تجربه كاربري (طراحي كاربر محور در وب وفرنقش تكنولوژي در مديريت استراتژيك

پارادايم سرويس گرايي در مهندسي ومديريت نرم افزارجرم شناسي در ويندوزمتن استاندارد ISO/IEC27001:2013به همراه نمونه چك ل مدلسازي مالي با Crystal Ball وExcelفناوري اطلاعات سازماني وسيستم هاي نرم افزاري سيستم هاي اطلاعات مديريت

تبديل لاپلاس و كاربردهاي آناستانداردهاي مديريت پروژه نكات مديريتي روزانه برگزيده از مجله "مروري بر كسب راهنماي گستره دانش مديريت پروژه (ويرايش پنجم)PMBOK دانشنامه مهندسي صنايع اقتصادسنجي مالي با رويكردي مدلسازي ،سري هاي زماني

 

مشاهده صفحه 1از 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد